Extra handjes in de klas


(bij creatieve vakken )
Wij bieden praktische ondersteuning aan op scholen
Stichting Kompas-mengelmoes staat voor sociale activering en integratie.
-cultuur en maatschappij -
Handvaardigheid is niet alleen een leuk vak, het is ook goed voor je
algemene ontwikkeling. Het stimuleert je vindingrijkheid en je vermogen tot
het oplossen van problemen.


Tegelijkertijd vraagt dit vak veel individuele aandacht, dus begeleiding in de
klas. Dit creatieve uur moet een ontspanning zijn voor beide partijen, dit uur
moet de mogelijkheid creëren de geest te prikkelen.
Helaas gebeurt vaker het tegenovergestelde, hierdoor ontstaat er bij zowel
de leerkracht als het kind negatieve energie. Dit levert ook geen bijdrage aan
de positieve ontwikkeling van het kind. De leerkracht schiet tekort en zelfs
zijn doel voorbij.
Graag bieden wij uw leerkracht extra handen, ogen en oren aan, door onze
vrijwilligers in te zetten als “klassenassistenten”
Door de multiculturele samenstelling van onze vrijwilligers dragen wij ook
nog bij aan cultuur en maatschappijleer.
Een extra motivatie om met ons samen te werken, u slaat twee vliegen in
één klap. Wij komen in groepjes en niet alleen, dit in tegenstelling tot vele
andere organisatie die zich aanbieden. Bovendien zijn wij inzetbaar op alle
scholen, niet alleen geschikt voor het basis onderwijs dus. Maar zeker ook
voor het middelbaar voortgezet onderwijs en niet te vergeten speciaal
onderwijs. Meer weten neem dan contact op met onze projectleider A.Kilkens
0647576601