Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Nijmegen kan verder met het project Cultuureducatie met Kwaliteit! Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Nijmegen hebben een nieuwe subsidie toegekend voor de periode 2017 -2020. De Lindenberg blijft penvoerder voor dit  project voor het primair onderwijs.

Sinds de start van het project in 2013 doen al 20 scholen mee. De toekenning van de nieuwe subsidie maakt het mogelijk om lopende trajecten zorgvuldig af te ronden, maar ook om met nieuwe scholen een CmK-traject op te starten. Interesse om deel te nemen of behoefte aan meer informatie? Kijk op www.cmknijmegen.nl.