onderzoek Kunstbalie
Bent u als zelfstandige werkzaam in de buitenschoolse kunst- en cultuureducatie in Brabant? Kunstbalie zou het zeer op prijs stellen als u wilt meewerken aan een onderzoek: www.hetpon.nl/onderzoek-buitenschoolsecultuureducatie