Regeling prestatiebox primair onderwijs (2012-2016)

Via de Regeling prestatiebox po ontvangen scholen vanaf 2014-2015 jaarlijks 11,27 euro per leerling (dit was sinds 2012-2013 10,90 euro) voor cultuureducatie. Ook scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) ontvangen dit bedrag. De Regeling prestatiebox loopt tot en met 2015-2016.

lees meer