Nieuwe impuls muziekonderwijs op school
In een brief aan de Tweede Kamer van 24 oktober jl. kondigt Minister Bussemaker aan de activiteiten van Cultuureducatie met Kwaliteit te willen versnellen door een speciale inspanning voor muziek. Er komt een extra subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om de deskundigheid van mensen die voor de klas staan te vergroten.

Voor meer informatie hierover kunt u bellen met Cultuur en School Nijmegen.
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/10/24/kamerbrief-over-impuls-cultuuronderwijs.html

http://www.cultuurparticipatie.nl/nieuws/fonds-voor-cultuurparticipatie-blij-met-impuls-muziekonderwijs.html