Presentatie Jaarprogramma’s 2014-2015

Woensdag 9 april presenteert Cultuur en School Nijmegen de jaarprogramma’s voor het schooljaar 2014-20015 voor de Nijmeegse basisscholen.

Alle scholen zijn hiervoor van harte uitgenodigd, zowel directies, kunstmentoren als leerkrachten.  

 

Eerst presenteert CESN de programma’s. Daarna is er ruimte om vragen te stellen en om ervaring uit te wisselen met collega’s over de programma’s van het huidig en komende schooljaar.

Datum: woensdag 9 april

Tijd:  inloop 14.00u, presentatie en uitwisseling 14.15u-16.15u

Locatie: basisschool De Zonnewende, Berberisstraat 4 (Nijmegen West)

De inschrijving voor de programma’s starten direct op 9 april.  

Scholen kunnen zich aanmelden bij Sarina Wagener sarina @cesn.nl